top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Zásadou společnosti English Made Easy je respektovat vaše soukromí a dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se jakýchkoli osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat, včetně našich webových stránek https://englishmadeeasy.uk a dalších stránek, které vlastníme a provozujeme.


Tyto zásady jsou účinné od 14. února 2022 a byly naposledy aktualizovány dne 14. února 2022.

Informace, které shromažďujeme

Informace, které shromažďujeme, zahrnují jak informace, které nám vědomě a aktivně poskytujete při používání nebo účasti na kterékoli z našich služeb a akcí, tak veškeré informace automaticky zasílané vašimi zařízeními v průběhu přístupu k našim produktům a službám.

Log Data

Když navštívíte naše webové stránky, naše servery mohou automaticky zaznamenávat standardní údaje poskytované vaším webovým prohlížečem. Může zahrnovat adresu internetového protokolu (IP) vašeho zařízení, typ a verzi vašeho prohlížeče, stránky, které navštěvujete, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na každé stránce, další podrobnosti o vaší návštěvě a technické podrobnosti, které se vyskytují v ve spojení s případnými chybami, se kterými se můžete setkat.


Mějte prosím na paměti, že i když tyto informace samy o sobě nemusejí být osobní identifikační, může být možné je zkombinovat s jinými údaji k osobní identifikaci jednotlivých osob.

Osobní informace

Můžeme požádat o osobní údaje, které mohou zahrnovat jednu nebo více z následujících:


název
E-mailem
Profily na sociálních sítích
Telefon/mobilní číslo

Legitimní důvody pro zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě, že k tomu máme legitimní důvod. V takovém případě shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou přiměřeně nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby.

Shromažďování a používání informací

Můžeme od vás shromažďovat osobní údaje, když na našem webu provedete některou z následujících akcí:


Zapojte se do některé z našich soutěží, soutěží, sázek a průzkumů
Přihlaste se k odběru aktualizací od nás prostřednictvím e-mailu nebo kanálů sociálních médií
Pro přístup k našemu obsahu použijte mobilní zařízení nebo webový prohlížeč
Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí nebo jiných podobných technologií
Když nás zmiňujete na sociálních sítích


Můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat informace pro následující účely a osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je neslučitelný s těmito účely:


Můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat informace pro následující účely a osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je neslučitelný s těmito účely:


abychom vám umožnili přizpůsobit nebo personalizovat vaši zkušenost s našimi webovými stránkami

kontaktovat a komunikovat s vámi
pro analýzu, průzkum trhu a obchodní rozvoj, včetně provozování a zlepšování našich webových stránek, přidružených aplikací a přidružených platforem sociálních médií
pro reklamu a marketing, včetně zasílání propagačních informací o našich produktech a službách a informací o třetích stranách, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat
abychom vám umožnili přístup a používání našich webových stránek, souvisejících aplikací a přidružených platforem sociálních médií
pro vnitřní evidenci a administrativní účely
organizovat soutěže, loterie a/nebo vám nabízet další výhody
abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a řešili případné spory, které můžeme mít
pro zabezpečení a prevenci podvodů a pro zajištění toho, aby naše stránky a aplikace byly bezpečné, zabezpečené a používané v souladu s našimi podmínkami použití


Mějte prosím na paměti, že můžeme kombinovat informace, které o vás shromažďujeme, s obecnými informacemi nebo výzkumnými údaji, které získáváme z jiných důvěryhodných zdrojů.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Když shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, a zatímco tyto informace uchováváme, budeme je chránit komerčně přijatelnými prostředky, abychom zabránili ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo úpravě.


Přestože uděláme vše, co je v našich silách, abychom ochránili osobní údaje, které nám poskytnete, doporučujeme, že žádný způsob elektronického přenosu nebo ukládání není 100% bezpečný a nikdo nemůže zaručit absolutní bezpečnost dat. Budeme dodržovat zákony, které se na nás vztahují, pokud jde o jakékoli porušení údajů.


Jste odpovědní za výběr jakéhokoli hesla a jeho celkovou bezpečnostní sílu, zajišťující bezpečnost vašich vlastních informací v rámci našich služeb.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Toto časové období může záviset na tom, k čemu vaše údaje používáme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje již nejsou vyžadovány, vymažeme je nebo je učiníme anonymními odstraněním všech údajů, které vás identifikují.


V případě potřeby si však můžeme ponechat vaše osobní údaje, abychom splnili zákonnou, účetní nebo ohlašovací povinnost nebo pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Soukromí dětí

Žádný z našich produktů nebo služeb necílíme přímo na děti mladší 13 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje o dětech mladších 13 let.

Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje můžeme sdělit:


mateřskou, dceřinou nebo přidruženou společností naší společnosti
poskytovatelé služeb třetích stran za účelem umožnění jim poskytovat své služby, například poskytovatelé IT služeb, datová úložiště, poskytovatelé hostingu a serverů, inzerenti nebo analytické platformy
naši zaměstnanci, dodavatelé a/nebo příbuzné subjekty
naši stávající nebo potenciální zástupci nebo obchodní partneři
sponzoři nebo propagátoři jakékoli soutěže, loterie nebo propagace, kterou provozujeme
soudy, tribunály, regulační orgány a donucovací orgány, jak to vyžaduje zákon, v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo budoucím soudním řízením nebo za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv
třetí strany, včetně zástupců nebo subdodavatelů, kteří nám pomáhají poskytovat vám informace, produkty, služby nebo přímý marketing
třetí strany shromažďovat a zpracovávat údaje

Mezinárodní přenosy osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou uloženy a/nebo zpracovávány tam, kde my nebo naši partneři, přidružené společnosti a poskytovatelé třetích stran provozujeme zařízení. Mějte prosím na paměti, že místa, kam ukládáme, zpracováváme nebo přenášíme vaše osobní údaje, nemusí mít stejné zákony na ochranu údajů jako země, ve které jste tyto informace původně poskytli. Pokud předáváme vaše osobní údaje třetím stranám v jiných zemích: (i) provedeme tyto převody v souladu s požadavky platných právních předpisů; a (ii) budeme chránit předané osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše práva a ovládání vašich osobních údajů

Vždy si ponecháváte právo odepřít nám osobní údaje s tím, že může být ovlivněna vaše zkušenost s našimi webovými stránkami. Nebudeme vás diskriminovat za uplatňování jakýchkoli vašich práv ohledně vašich osobních údajů. Pokud nám poskytnete osobní údaje, berete na vědomí, že je budeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Zachováváte si právo vyžádat si podrobnosti o jakýchkoli osobních údajích, které o vás uchováváme.


Pokud o vás obdržíme osobní údaje od třetí strany, budeme je chránit, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jste třetí stranou poskytující osobní údaje o někom jiném, prohlašujete a zaručujete, že máte souhlas takové osoby s poskytnutím osobních údajů nám.


Pokud jste dříve souhlasili s tím, že použijeme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, můžete svůj názor kdykoli změnit. Poskytneme vám možnost odhlásit se z naší e-mailové databáze nebo se odhlásit z komunikace. Uvědomte si prosím, že si od vás možná budeme muset vyžádat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši identitu.


Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které o vás máme, jsou nepřesné, zastaralé, neúplné, irelevantní nebo zavádějící, kontaktujte nás prosím pomocí údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Přijmeme přiměřené kroky k opravě jakýchkoli informací, které zjistíme, že jsou nepřesné, neúplné, zavádějící nebo zastaralé.


Pokud se domníváte, že jsme porušili příslušné zákony na ochranu údajů a chcete podat stížnost, kontaktujte nás pomocí níže uvedených údajů a poskytněte nám úplné podrobnosti o údajném porušení. Bezodkladně vaši stížnost prošetříme a odpovíme vám písemně, uvedeme výsledek našeho šetření a kroky, které podnikneme k vyřízení vaší stížnosti. Máte také právo obrátit se v souvislosti se svou stížností na regulační orgán nebo úřad pro ochranu údajů.

Používání souborů cookie

Ke shromažďování informací o vás a vaší aktivitě na našich stránkách používáme „cookies“. Soubor cookie je malá část dat, která naše webová stránka ukládá do vašeho počítače a přistupuje k nim při každé vaší návštěvě, takže můžeme porozumět tomu, jak naše stránky používáte. To nám pomáhá poskytovat vám obsah na základě vámi zadaných preferencí.

Omezení našich zásad

Naše webové stránky mohou odkazovat na externí stránky, které neprovozujeme. Uvědomte si prosím, že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem a zásadami těchto stránek a nemůžeme přijmout odpovědnost za jejich příslušné postupy ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad

Podle našeho uvážení můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely aktualizace našich obchodních procesů, aktuální přijatelné postupy nebo legislativní nebo regulační změny. Pokud se rozhodneme změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme změny zde na stejném odkazu, pomocí kterého k těmto zásadám ochrany osobních údajů přistupujete.


Vyžaduje-li to zákon, získáme vaše svolení nebo vám dáme příležitost přihlásit se k nebo odhlásit se z jakéhokoli nového použití vašich osobních údajů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se vašeho soukromí nás můžete kontaktovat pomocí následujících údajů:


English Made Easy
https://www.englishmadeeasy.uk/contact-us

bottom of page